Home

Home

CJ Hermeling

 Granaatscherf  16 april 1945

WAT DOEN WIJ?

Werkgroep Oorlogsdoden doet onderzoek naar met name die slachtoffers die niet binnen de reguliere slachtofferlijsten vallen of zelfs ongenoemd blijven. De werkgroep streeft er naar om alle Nederlandse oorlogsdoden vanaf 1914 en tevens buitenlandse oorlogsdoden op Nederlands grondgebied te benoemen.

We hopen dit te bereiken door in brede zin onderzoek te doen naar slachtoffers. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van archiefonderzoek, genealogisch onderzoek en contactlegging met getuigen, nabestaanden, overige familie of aanverwanten en het bewerkstelligen van samenwerking met relevante organisaties en overheden, grensoverschrijdend. 

LOPENDE ONDERZOEKEN

Hulp gezocht


Heeft u onze hulp nodig bij onderzoek, of wilt u uw onderzoek onder de aandacht brengen?

#noemdenamen

…opdat we ze niet vergeten