Over ons

Over ons

OVER ONS

WERKGROEP OORLOGSDODEN

Ons doel

Werkgroep Oorlogsdoden zet zich in om alle Nederlandse oorlogsdoden vanaf 1914 en tevens buitenlandse oorlogsdoden op Nederlands grondgebied te benoemen. De werkgroep doet onderzoek naar met name die slachtoffers die niet binnen de reguliere slachtofferlijsten vallen of zelfs ongenoemd blijven. De werkgroep streeft naar het ontwikkelen van een database die complementair is aan bestaande databases met oorlogsdoden.

De werkgroep tracht haar doelen te bereiken door in brede zin onderzoek te doen naar slachtoffers. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van archiefonderzoek, genealogisch onderzoek en contactlegging met getuigen, nabestaanden, overige familie of aanverwanten en het bewerkstelligen van samenwerking met relevante organisaties en overheden, grensoverschrijdend. Het gebruik van sociale media vormt daarbij een belangrijk instrument.

De werkgroep is ontstaan uit een jarenlange samenwerking tussen de betrokken onderzoekers op dit gebied. Elke van de onderzoekers heeft zijn of haar eigen specialisme(n), zie onder.

De website is online vanaf juni 2022, maar nog onder constructie.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep is een initiatief van René ten Dam, Bart Fm Droog, Ludmilla van Santen en John Stienen.

Samenwerkende onderzoekers: Leon Bok, Kêren Frank, Jim Terlingen, Richard van de Velde.

Samenwerkende organisaties: Stichting Dodenakkers.nl – Kenniscentrum Funerair Erfgoed.

De werkgroep nodigt individuele onderzoekers en organisaties uit om lopend onderzoek onder de aandacht te brengen en afgerond onderzoek te publiceren.

Wie zijn wij?

René ten Dam: funerair specialist, zelfstandig onderzoeker.

Interessegebieden: niet-erkende oorlogsdoden, begraafplaatsen, Suriname.

Websites: Bureau Funeralia, Stichting Dodenakkers.nl, Shared Cemeteries

Ludmilla van Santen: vrijwilliger, historisch onderzoeker, auteur.

Interessegebieden: genealogie, persoonsonderzoek naar oorlogsslachtoffers, ‘noem de namen en herstel de fouten’.

Websites: Mijn Genea, West-Betuwe, StamboomVragenforum, De Dam 7 mei 1945

Bart FM Droog: dichter, onderzoeksjournalist.

Interessegebieden: 1914-1918, 1939-1945.

Websites: Droog Magazine, Nederlandse Poëzie Encyclopedie (1900-2020)

John Stienen:

Onbekende personen Dam 7 mei 1945